BETALING en levering


Voorwaarde

Betaling
Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
• Cash bij levering
• PayPal
• Mollie


De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 juli 1991 betreffende het recht van retour.
In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.


Levering
De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
Tarief
Internationaal: 15 euro’s/stuk
Nationaal: 5 euro’s
• EIGEN TRANSPORT
• DPD
• BPOST

Bestelverwerking
Binnen de 24u

Levertijden
Nationaal 24u
Internationaal 2 tot 3 dagen bij beschikbaar stock
Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met aslem0601@gmail.com en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen. Adres wordt doorgegeven na contact per mail.
Bij vaststelling van een gebrek bij ontvangst moet de Klant binnen de 3 dagen de verkoper inlichten.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Beleid rond retourzendingen, ruilen, schade en verloren pakketten
Retour: binnen de 7 dagen na ontvangst in de originele verpakking zonder schade en maximum 40km gereden.
Ruilen: niet van toepassing
Schade:
• Bij ontvangst (schadevergoeding of terugsturen)
• Latere schade, gebruik van de garantie

Verloren pakketten:
• Bij het opsturen (verkoper is verantwoordelijk)
• Bij terug sturen door klant (klant is verantwoordelijk)

Contacteer ons dan via de e-mail, WhatsApp of telefoon.

Wij staan u zo snel als mogelijk te woord!